Svet-Stranek.cz
Finanční poradenství
Průvodce světem financí

Krizové řízení firmy:Finanční poradenství

Krizové řízení firmy

Krizové řízení firmy nastupuje v okamžiku, kdy firma navenek nezadržitelně směřuje k bankrotu, čili do insolvenčního řízení, ale ve skutečnosti má potenciál se tomuto osudu vyhnout. Na rozdíl od revitalizace je při krizovém řízení změna vedení firmy nevyhnutelná. Přichází krizový management, který má na vše málo času. A to je zásadní odlišnost od revitalizace, při krizovém řízení je zapotřebí radikálních řešení, která bolí a jsou nevratná.
Úkolem krizového řízení je zabránit úpadku a stabilizovat firmu. Nic více, nic méně. Veškeré úkony spojené s krizovým řízením přebíráme my. Předem vám vždy oznámíme, co hodláme učinit, zásadní rozhodnutí jsou s vámi konzultována.

Prodej firmy
•Chcete prodat celou firmu nebo její část?
•Hledáte strategického investora?
•Jednáte s někým o prodeji a potřebujete poradit a zkontrolovat postup?

Prosíme o zaslání kontaktu. Následovat bude osobní schůzka, do této doby probíhá naše komunikace v režimu „utajení“, na schůzce se dohodneme na rozsahu spolupráce, způsobu a formě publicity zamýšleného odprodeje firmy. Tento postup je nezbytný, ne každý prodej firmy vyžaduje zveřejnění a někdy informace, že je firma na prodej, může podstatně snížit její cenu (typicky v případě úzkoprofilových produktů nebo služeb osobního charakteru, kdy je na trhu jen několik firem a při zveřejnění, že je některá k prodeji či hledá investora, dochází k odlivu odběratelů ve prospěch konkurence).

Další postup je velmi individuální, záleží na přání prodávajícího, standardně vždy začínáme smlouvou o spolupráci a stanovením prodejní ceny. Následuje realizace prodejní strategie, oslovení potenciálních kupců či investorů.

Při prodeji firmy provádíme firemní audit za účelem zpracování informací o prodávané společnosti, patří sem následující činnosti:

•Analýza majetku, závazků a pohledávek společnosti (kategorizace majetku, prověření likvidity majetku, možnosti využití..)
•Finanční analýza (poměrové nebo rozdílové ukazatele)
•Daňová analýza (vyhodnocení daňových rizik, možností daňových úlev…)
•Právní analýza (vyhodnocení právních vztahů v nichž je prodávaná společnost, a to z hlediska obchodního práva, občanského práva, pracovního práva a případně trestního práva)
•Personální analýza (rozbor strukturace zaměstnanců, řešení problémů přezaměstnanosti, tvorba pracovněprávních dokumentů, např. pracovní a manažerské smlouvy, vnitřní organizační předpisy…)
•Softwarová analýza (vyhodnocení používaných informačních technologií)
Cílem firemního auditu při prodeji firmy je eliminace rizik, která existují a kterým předcházíme. Mezi největší úskalí patří inkasování nízké ceny, právní spory, špatná preciznost smluvních ujednání. Rizika je možno snížit na minimum pouze dokonale zvládnutou agendou prodeje, garantujeme při prodeji společností vytvoření zajišťovacích instrumentů, které zaručí úspěch transakce.

Insolvence firmy
Byl na vás podán insolvenční návrh a hrozí vám úpadek?

Za této situace vám pomůžeme s účelnou obranou proti věřitelům. Máme zkušenosti, jak se bránit šikanózním návrhům a žalobám.

V případě, že vaše firma naplňuje podmínky úpadku, tj. je v platební neschopnosti nebo je předlužena, vyhodnotíme konkrétní situaci a nabídneme další postup. Ne vždy musí insolvenční návrh na vaši firmu skončit prohlášením konkurzu! Existuje možnost vyhlášení moratoria, stejně tak místo konkurzu může být soudem povolena reorganizace vaší firmy. Vše záleží na individuálních podmínkách podniku, není možno paušalizovat.

Jste věřitelem a nevíte jak vůči úpadci postupovat?

Současný insolvenční zákon (který nahradil zákon o konkurzu a vyrovnání) nedává věřiteli bez právních znalostí fakticky žádnou šanci uspět. Jako příklad uvádíme přihlášku pohledávky, která je sofistikovaná (už není možno si libovolně formulovat náležitosti), a pokud se spletete ve výši peněžní částky, můžete se velmi rychle stát z věřitele dlužníkem! Ano, i to je podle dnešních právních předpisů možné.

Jsme připraveni převzít agendu spojenou s postavením insolvenčního věřitele, vypracovat potřebné dokumenty a současně vás zastupovat v insolvenčním řízení. Můžeme vám i doporučit insolvenčního správce, neboť insolvenční věřitelé osobu insolvenčního správce mohou změnit.

Pokud jste v pozici insolvenčního věřitele, neotálejte s naším kontaktováním, insolvenční zákon stanoví jasné lhůty, pokud se nedodrží, přijdete o vše.